13/07/2011

Thư gửi những bệnh nhân đã được Ông Yên chữa trị

Thân gửi những bệnh nhân đã được Ông Yên chữa trị.Trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều email và điện thoại của bệnh nhân và người thân bệnh nhân hỏi thông tin về Hội thảo về hiệu quả chữa bệnh của Ông Võ Hoàng Yên do UBND tỉnh Bình Phước tổ chức. Tuy nhiên, sự thật chúng tôi không biết ngày giờ diễn ra, chỉ biết rằng sẽ diễn ra trong cuối tháng 7/2011.

Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn trước hội thảo diễn ra, những bệnh nhân từng được ông Yên trị bệnh, cần hỗ trợ, chia sẻ thông tin với chúng tôi như bị bệnh gì, chữa trị khi nào. Hiện nay bệnh tình vơi giảm thế nào. Đây là những thông tin rất cần thiết để chúng tôi đưa lên trang thông tin này, mong mọi người chia sẻ và gửi cho chúng tôi.

Tôi đã soạn mẫu thông tin ở file Winword để mọi người dễ dàng điền thông tin vào.  Bấm vào đây để Tải Về

Xin nhớ rằng, bạn làm việc này là hoàn toàn tự nguyện, vì lý do lợi ích chung cho chính chúng ta và cho cả cộng đồng.

Khi làm xong, có thể gửi email về cho tôi: vuzzan@gmail.com;

Chào trân trọng,
Nghĩa

0 bình luận:

Post a comment