26/02/2012

Tài liệu tập nói

- Link tải về tài liệu phục hồi chức năng cho người giảm thính lực, click và đây để tải về Download
- Link tải về tài liệu phục hồi chức năng cho người nói ngọng, nói lắp, thất ngôn. click và đây để tải về Download

Hướng dẫn: Sau khi tải về, dạng file là PDF. Nếu mở không được, thì do máy tính không có chương trình đọc file PDF. Trong trường hợp này, phải download chương trình đọc PDF. Download ở đây.


0 bình luận:

Post a comment