Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2013

Nhiều hình ảnh mới về LY Võ Hoàng Yên ở phía Nam

Một bài viết hay trên báo.   Chữa bệnh cho người thân ở Cái Nước, Cà Mau.  Tặng khung ảnh cho Bác sỹ. Ông Trần Văn Ba, một người thầy chân đất của LY Võ Hoàng Yên. Hiện giờ đang trồng thuốc Nam ở Tánh Linh, Bình Thuận.  Day ấn huyệt từ thiện ở chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM.  Khám và day ấn huyệt cho anh Điểu Trơi-người dân tộc STiêng bị tại nạn giao thông bại liệt nữa người.  Do hoàn cảnh anh Trơi quá nghèo, Thầy Yên đã vận động mọi người hỗ trợ. Thế là anh có tiền về xe.