Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2014

Sơ lược về liệu pháp PHỤC HỒI CHỨC NĂNG của Thầy VÕ HOÀNG YÊN

Ngoài việc vật lộn với cuộc sống đa đoan, bệnh tật là mối quan tâm lớn của nhiều người. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân qua sự đau đớn và mất sinh thú trong cuộc sống mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến những người thân thiết và gia đình. Chữa trị bệnh tật xuất hiện trong suốt chiều dài của lịch sử thế giới. Khởi thủy, vì không có kiến thức và sự hiểu biết về cơ thể con người, người ta thờ cúng “thần linh” với hy vọng được những vị này bảo vệ, che chở. Khi trình độ con người tiến bộ cao hơn, nhiều ngành y học khác nhau ra đời và được truyền bá khắp nơi. Tuy nhiên, ngay từ đầu, người ta cũng đã thấy sự khác biệt khá lớn trong phương thức giải quyết bệnh tật ở Đông và Tây phương. Trong khi ở Đông phương đã từng ghi nhận về những vị Thầy chữa bệnh kiệt xuất nhưng vì không có những tài liệu ghi chép đầy đủ hay bị thất tán, các phương pháp, kỹ thuật và kinh nghiệm của họ bị mai một dần qua nhiều thế hệ. Ngược lại, y học phương Tây tiếp tục phát triển và ngày hôm nay, được sự tin tư