Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2015

Thông báo lịch khám chữa bệnh trong tháng 3/2015

Thông qua sự hợp tác, từ ngày 6 đến 16/3/2015, Lương y Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự khám chữa bệnh cho kiều bào tại chùa Giác Nhiên, 70A Avenue Road Otahuhu Auckland Newzealand. Sau đó, từ ngày 20 đến 30/4/2015, Lương y Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự sẽ tiếp tục day ấn huyệt tại Trung tâm PHCN & DS Võ Hoàng Yên. Trước đó, tại quê nhà xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, Lương y Võ Hoàng Yên đã day ấn huyệt, phục hồi chức năng cho gần 500 bệnh nhân thuộc các nhóm bệnh câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống.