07/08/2015

Hình ảnh đáng nhớ tại lễ an vị Quán Thế Âm Bồ Tát tại phòng thuốc nam của lương y Võ Hoàng Yên  
 

 
 
Buổi tối chương trình tân cổ đặc biệt mừng mẹ Quán Thế Âm tại vị ở Hưng An Tự
 
 

 
Hình ảnh: Thiện Thiện

0 bình luận:

Post a comment