Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

Like facebook luongyvohoangyen để có thông tin mới nhất

Để có thông tin mới nhất về thầy Võ Hoàng Yên, thay vì gọi phone cho Nghĩa, bạn nên đọc ở trang web vohoangyen.com hoặc LIKE vào facebook luongyvohoangyen Cách làm như sau: 1. Vào trang web: facebook.com/luongyvohoangyen 2. Bấm vào nút LIKED hoặc "Thích". Xong Khi có tin mới nhất, tự động bạn sẽ nhận ở facebook của mình. Bấm vào "nhắn tin" hoặc Message, bạn nhắn tin để hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn thông tin chữa bệnh. Kính cáo, Nghia

Tạm ngưng hoạt động 2 năm

Như đã thông báo từ trước, hiện tại thầy Võ Hoàng Yên hiện ngưng trị bệnh trong vòng 2 năm, từ tháng 4/2016-tháng 4/2018.  Xin xem thêm ở đây  http://www.vohoangyen.com/2016/01/thay-vo-hoang-yen-ngung-chua-benh-tai.html