22/06/2016

Like facebook luongyvohoangyen để có thông tin mới nhất

Để có thông tin mới nhất về thầy Võ Hoàng Yên, thay vì gọi phone cho Nghĩa, bạn nên đọc ở trang web vohoangyen.com hoặc LIKE vào facebook luongyvohoangyen

Cách làm như sau:
1. Vào trang web: facebook.com/luongyvohoangyen
2. Bấm vào nút LIKED hoặc "Thích". Xong

Khi có tin mới nhất, tự động bạn sẽ nhận ở facebook của mình.

Bấm vào "nhắn tin" hoặc Message, bạn nhắn tin để hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn thông tin chữa bệnh.

Kính cáo,
Nghia


0 bình luận:

Post a comment