28/02/2017

Lời cám ơn

Chúng tôi, Admin trang facebook [Trang Thông Tin về Võ Hoàng Yên] và cộng đồng:

Xin cám ơn bạn trẻ giấu tên (20 tuổi, ở Thành Phố Tam Kỳ), em hiện là admin của trang facebook [Lương Y - Võ Hoàng Yên] với công trạng là đã chuyển hoàn toàn facebook [Lương Y - Võ Hoàng Yên] cho chúng tôi quản lý.


Để không phụ lòng của em, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục cung cấp tin tức đúng đắn nhất về thầy Võ Hoàng Yên và phương pháp trị bệnh lợi sanh của thầy Võ Hoàng Yên cho cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước.

Lương Trọng Nghĩa,
Quản trị trang web vohoangyen.com.

Dưới đây là 02 facebook chính thức cung cấp thông tin về thầy Võ Hoàng Yên do chúng tôi quản lý:

1. http://www.facebook.com/luongyvohoangyen
2. http://www.facebook.com/VoHoangYenVietNam


0 bình luận:

Post a comment