21/04/2017

Còn chữa bệnh 2 ngày nữa ở Chùa Linh Sơn, Victoria
Hiện thầy Võ Hoàng Yên và nhóm còn chữa bệnh 2 ngày nữa ở chùa Linh Sơn. Thông tin chính thức như sau:

Địa chỉ: 33-35 Radford Rd, Reservoir VIC 3073, Australia

Thời gian: Thứ 7: 22/4/2017 và Chủ nhật 23/4/2017

Đăng ký: Đến tận nơi đăng ký và chữa.

Không nhận những bệnh sau:
- Tự kỷ
- Tai biến liệt > 65 tuổi
- Huyết áp cao
- Trẻ em nhỏ
- Người lớn tuổi quá yếu.

Xem thêm ở giấy thông báo dưới đây.
0 bình luận:

Post a comment