Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2017

Tin buồn

Ban trị sự Hưng An Tự kính thông báo cho Tín đồ Phật tử gần xa được biết tin Sư Ông (Sư phụ của thầy Võ Hoàng Yên) đã viên tịch nhân ngày Phật Đản 14/4/2017. Lễ viếng tại chùa Hưng Nghĩa Tự huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau. Sau đó, sáng ngày 16/4 thỉnh chuyển Kim Thân sư ông về chùa Hưng An Tự (thôn 3 xã Gia An, huyện Tánh Linh, Bình Thuận) cho quy thân bằng quyến thuộc. Tín đồ phật tử kính viếng đến sáng 19/4 lúc 8:00 tiễn ông theo Phật! Nam Mô Adidaphat ! Dưới đây là những hình ảnh của Sư Ông và Thầy Võ Hoàng Yên, lúc sư ông còn tại thế.