03/12/2017

Một số hình ảnh trong lễ khánh thành Hưng An Tự - Úc Châu

Một số hình ảnh trong lễ khánh thành Hưng An Tự - Úc Châu

Chùa Hưng An Tự Úc Châu (Hưng An Temple) do Lương y Võ Hoàng Yên và một số huynh đệ tại nước Úc thành lập, trong đó gia đình cư sĩ Thiện Phước đóng góp công sức và tài chánh rất lớn. Chùa ở miền nam nước Úc, bang Victoria. Địa chỉ: 417-419 Narre Warren North Rd, Narre Warren North Vic. 3804, Melbourne.

Vị trí hội quán Hưng An Tự Úc Châu
0 bình luận:

Post a comment