11/11/2020

ĐOÀN TỪ THIỆN LƯƠNG Y VÕ HOÀNG YÊN TRAO HƠN 1 TỶ ĐỒNG TIỀN HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ ẢNH HƯỞNG BÃO LŨ HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM


Sáng 11-11, tại Trung tâm Văn hóa Huyện Bắc Trà My, Đoàn Từ thiện lương y Võ Hoàng Yên đã trao 550 phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng cho nhân dân 13 xã, thị trấn thuộc Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam. Trong đó, có 250 phần quà, mỗi hộ nhận được 1 triệu đồng và 50 m2 tôn, còn lại mỗi hộ nhận quà và tiền mặt trị giá 500.000 đồng.

Bà con nhận quà, ai cũng xúc động. Ông Hồ Văn Phước, người dân nhận quà cho biết, trước những nghĩa cử cao đẹp của Đoàn từ thiện lương y Võ Hoàng Yên và các nhà tài trợ, bà con vùng bão lũ Bắc Trà My rất xúc động. Đoàn đã trao tình cảm yêu thương ngọt ngào đến bà con và chính quyền vùng bão lũ. Nhận được những món quà quý giá như thế này, bà con vui gấp bội phần, vì đoàn đã vượt qua những đoạn đường khó khăn nhất để đến với bà con vùng bão lũ. 

Thay mặt người dân Huyện Bắc Trà My, bà Nguyễn Thị Minh Thư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện Bắc Trà My cho biết, trong những ngày vừa qua, địa phương liên tục bị bão lũ, trong đó cơn bão số 9 đã ảnh hưởng nặng đến 13 xã, thị trấn huyện Bắc Trà My.

Hôm nay, Đoàn từ thiện lương y Võ Hoàng Yên và các nhà tài trợ đến trao quà cho bà con, chúng tôi hết sức cảm kích và biết ơn. “Ở đâu bị ảnh hưởng nặng nhất, đoàn đều đặt chân đến, ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà tận tay từng hộ dân, điều này đã tiếp sức cho người dân Bắc Trà My, xin cảm ơn các tấm lòng vàng...”, bà Nguyễn Thị Minh Thư cho biết...

 

UỶ BAN MTTQ VIÊT NAM

THỊ TRẤN TRÀ MY

BAN THƯỜNG TRỰC  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

Trà My, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

DANH SÁCH NHẬN HÀNG CỨU TRỢ do LƯƠNG Y: VÕ HOÀNG YẾN

HỖ TRỢ

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Đối tượng

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

2

Nguyễn Thị Lan

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

3

Trương Bá Lành

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

4

Trần Vũ Lẫm

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

5

Hồ Văn Nhỏ

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

6

Lê Văn Tái

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

7

Nguyễn Bọ

Mậu Cà

Hộ nghèo

 

8

Nguyễn Thị Cúc

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

9

Bùi Thị Lan

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

10

Huỳnh Văn Hạ

Mậu Cà

Hộ nghèo

 

11

Nguyễn Văn Một

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

12

Trần Thị Cúc

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

13

Nguyễn Thị Ngát

Mậu Cà

Hộ bị thiệt hại

 

14

Võ Thị Cái

Mậu Cà

Hộ nghèo

 

15

Huỳnh Thị Thanh

Mậu Cà

Hộ nghèo

 

16

Bùi Thị Duyệt

Mậu Cà

Hộ bị bay tôn, tốc mái

 

17

Trần Thị Nhu

Mậu Cà

Hộ bị bay tôn, tốc mái

 

18

Hồ Thị Hòa

Mậu Cà

Hộ bị bay tôn, tốc mái

 

19

Phạm Quang Căn

Mậu Cà

Hộ bị bay tôn, tốc mái

 

20

Đỗ Tấn Sỹ

Mậu Cà

Hộ bị bay tôn, tốc mái

 

21

Cao Thị Sanh

Mậu Cà

Hộ bị bay tôn, tốc mái

 

22

Mai Thị Kim Yến

Mậu Cà

Hộ khó khăn

 

23

Châu Văn Hớn

Đàng Bộ

Hộ bị bay tôn, tốc mái

 

24

Trần Thị Cảnh

Đàng Bộ

Hộ nghèo, bị thiệt hại

 

25

Ngô Thị Hường

Đàng Bộ

Hộ nghèo

 

26

Nguyễn Thị Thu

Đàng Bộ

Hộ nghèo

 

27

Nguyễn Thị Tâm

Đàng Bộ

Hộ nghèo

 

28

Phan Đức Thạnh

Đàng Bộ

Hộ nghèo

 

29

Nguyễn Thị Kim Hạnh

Đàng Bộ

Hộ khó khăn

 

30

Nguyễn Ngọc Anh

Đàng Bộ

Hộ nghèo

 

31

Trần Văn Vỹ

Đàng Bộ

Hộ nghèo

 

32

Lê Thị Hoa

Đàng Bộ

Hộ bị tốc mái

 

33

Võ Văn Thi

Đàng Bộ

Hộ bị tốc mái

 

34

Võ Văn Liệu

Đàng Bộ

Hộ bị tốc mái

 

35

Hồ Tuất

Đàng Bộ

Hộ bị thiệt hại

 

36

Dương Thị Thạnh

Đàng Bộ

Hộ bị sạt lở đất vào nhà

 

37

Lê Thị Kỷ

Đàng Bộ

Hộ bị sạt lở đất vào nhà

 

38

Trần Văn Bính

Đàng Bộ

Hộ khó khăn

 

39

Lê Thị Mai

Đàng Bộ

Hộ khó khăn

 

40

Đỗ Quang

Đàng Bộ

Hộ bị tốc mái

 

41

Đoàn Thị Tuyết

Đàng Bộ

Hộ nghèo

 

42

Huỳnh Thị Lan

Đàng Bộ

Hộ bị tốc mái

 

43

Lâm Thị Hạnh

Trung Thị

Hộ nghèo

 

44

Mai Bích Xoa

Trung Thị

Hộ nghèo

 

45

Phan Thời

Trung Thị

Hộ nghèo

 

46

Hồ Thị Thu Hằng

Trung Thị

Hộ nghèo

 

47

Phan Thị Thu

Đồng Bàu

Hộ bị tốc mái

 

48

Hồ Thị Mai

Đồng Bàu

Hộ bị tốc mái

 

49

Nguyễn Công Bửu

Đồng Bàu

Hộ bị thiệt hại

 

50

Đinh Thị Hai

Đồng Bàu

Hộ bị thiệt hại

 

51

Nguyễn Thị Hồng Hương

Đồng Bàu

Hộ khó khăn

 

52

Đinh Thị Dung

Đồng Bàu

Hộ nghèo

 

53

Huỳnh Thị Sen

Đồng Bàu

Hộ bị thiệt hại

 

54

Phạm Văn Diệp

Đồng Bàu

Hộ bị thiệt hại

 

55

Định Thị Phượng

Đồng Bàu

Hộ khó khăn

 

56

Đặng Văn Châu

Đồng Bàu

Hộ bị thiệt hại

 

57

Trần Đức

Đồng Bàu

Hộ bị thiệt hại

 

58

Hoàng Đấu

Đồng Bàu

Hộ nghèo

 

59

Trần Hồng

Đồng Bàu

Hộ nghèo

 

60

Trần Thị Trưng

Đồng Bàu

Hộ nghèo

 

61

Huỳnh Thị Toàn

Đồng Bàu

Hộ nghèo

 

62

Lê Huy Thục

Đồng Bàu

Hộ bị tốc mái

 

63

Hồ Văn Lời

Đồng Bàu

Hộ bị tốc mái

 

64

Lê Văn Thắng

Đồng Bàu

Hộ bị tốc mái

 

65

Phạm Thị Ngọc

Đồng Trường

Hộ nghèo

 

66

Phạm Thị Lành

Đồng Trường

Hộ nghèo

 

67

Nguyễn Đình Dũng

Đồng Trường

Hộ nghèo

 

68

Trần Thị Thêm

Đồng Trường

Hộ nghèo

 

69

Trịnh Thị Đàn

Đồng Trường

Hộ nghèo

 

70

Võ Thị Thu Hiền

Đồng Trường

Hộ khó khăn

 

71

Trần Dinh

Đồng Trường

Hộ khó khăn

 

72

Nguyễn Thị Mùi

Đồng Trường

Hộ khó khăn

 

73

Ngô Phước Trưng

Đồng Trường

Hộ khó khăn

 

74

Đoàn Ngọc Điền

Đồng Trường

Hộ khó khăn

 

75

Lê Thị Hạnh

Đồng Trường

Hộ khó khăn

 

76

Trương Thị Sắc

Đồng Trường

Hộ khó khăn

 

77

Nguyễn Đình Nuôi

Đồng Trường

Hộ bị thiệt hại

 

78

La Thượng Nhơn

Đồng Trường

Hộ bị thiệt hại

 

79

Ngô Thị Kim Liên

Đồng Trường

Hộ bị thiệt hại

 

80

Trần Thị Nhung

Đồng Trường

Hộ bị thiệt hại

 

81

Nguyễn Thành Nghĩa

Trấn Dương

Nước ngập vào nhà

 

82

Nguyễn Văn Lực

Trấn Dương

Hộ bị tốc mái

 

83

Dương Văn Nam

Trấn Dương

Hộ bị tốc mái

 

84

Trình Minh Dự

Trấn Dương

Hộ nghèo

 

85

Trần Đăng Trí

Trấn Dương

Nước ngập vào nhà

 

86

Phan Thị Thu Hà

Trấn Dương

Hộ bị tốc mái

 

87

Nguyễn Văn Đông

Trấn Dương

Sụp nhà bếp

 

88

Mai Thị Kim Yến

Trấn Dương

Hộ nghèo

 

89

Hoàng Văn Mùi

Trấn Dương

Hộ nghèo

 

90

Mai Thế Anh

Trấn Dương

Hộ bị tốc mái

 

91

Trần Ngọc Vinh

Trấn Dương

Hộ khó khăn

 

92

Nguyễn Văn Đây

Trấn Dương

Hộ khó khăn

 

93

Huỳnh Thị Tuyết Nga

Trấn Dương

Hộ bị tốc mái

 

94

Võ Thị Xí

Trấn Dương

Hộ khó khăn

 

95

Hồ Văn Chánh

Trấn Dương

Hộ nghèo, bị thiệt hại

 

96

Đỗ Thắng

Trấn Dương

Hộ bị gió sụp mái nhà

 

97

Lương Reo

Trấn Dương

Hộ thị thiệt hại

 

98

Trần Xuân

Trấn Dương

Hộ bị tốc mái

 

99

Trần Đăng Sơn

Trấn Dương

Hộ bị gió sụp mái nhà

 

100

Nguyễn Thị Đào

Trấn Dương

Hộ bị tốc mái

 

 

Tổng cộng: 100 xuất quà

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Hữu Dũng

 

 

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

          XÃ TRÀ SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

           Trà Sơn, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

DANH SÁCH NHẬN QUÀ HỖ TRỢ  DO ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 9
CỦA LƯƠNG Y: VÕ HOÀNG YẾN.
 

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Trung

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

2

Hồ Văn Kiểu

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

3

Hồ Văn Moát

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

4

Trần Minh Tuấn

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

5

Lê Thị Bê

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

6

Mai Văn Tứ

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

7

Hồ Văn Thanh

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

8

Hồ Văn Dương

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

9

Hồ Văn Tính

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

10

Lê Doãn Hội

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

11

Lê Trà

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

 12

Võ Thị Phương Lan

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

13

Nguyễn Phương Rân

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

14

Võ Thị Cẩm

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

15

Phạm Thị Hường

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

16

Nguyễn  Hai

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

17

Trần Thanh Hải

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

18

Lê Đức Trung

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

19

Lê Bá Hải

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

20

TRần Văn Hậu

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

21

Văn Phú Quang

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

22

Nguyễn Tụ

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

23

Nguyễn Thị Đắc

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

24

Bùi Thị Xuân Hoa

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

25

Dương Hồng

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

26

Trần Hương

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

27

Dương Châu

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

28

Trần Lập

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

29

Nguyễn Tấn

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

30

Lê Bá Hiệp

Thôn Lâm Bình Phương, Trà Sơn

 

31

Võ Thị Hiền

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

32

Võ Thanh Hùng

 

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

33

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

34

Nguyễn Tấn Huỳnh

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

35

Bùi Thị Phi

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

36

Nguyễn Thị Hoa

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

37

Nguyễn Văn Chánh

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

38

Nguyễn Huynh

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

39

Trần Văn Hoa

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

40

Dương Phú Tình

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

41

Lê Lợi

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

42

Trần Văn Cang

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

43

Dương Phú Thục

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

44

Nguyễn Tùng

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

45

Nguyễn Đình Hoàng

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

46

Nguyễn Kháng

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

47

Nguyễn Thông

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

48

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

49

Trần Văn Việt

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

50

Phạm Phước Bài

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

51

Nguyễn Tài

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

52

Huỳnh Tấn Kiên

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

53

Nguyễn Thị Bồi

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

54

Trần Thái Chuyên

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

55

Cao Văn Trí

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

56

Lê Quang Hiệp

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

57

Trương Thị Liên

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

58

Diệp Văn Bông

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

59

Võ Thanh Lý

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

60

Đoàn Nguyễn Lưu Nhân

Thôn Dương Hòa – xã Trà Sơn

 

61

Nguyễn Thị Hương

Long Sơn, Trà Sơn

 

62

Đỗ Hữu Nghị

Long Sơn, Trà Sơn

 

63

Bùi Thị Thu

Long Sơn, Trà Sơn

 

64

Hồ Văn Lưu

Long Sơn, Trà Sơn

 

65

Đinh Thị Đếm

Long Sơn, Trà Sơn

 

66

Hồ Văn Xếp

Long Sơn, Trà Sơn

 

67

Hồ Thị Diên

Long Sơn, Trà Sơn

 

68

Hồ Văn Hùng

Long Sơn, Trà Sơn

 

69

Hồ Văn Hạnh

Long Sơn, Trà Sơn

 

70

Bùi Thị Yến

Long Sơn, Trà Sơn

 

71

Bùi Thị Vởn

Long Sơn, Trà Sơn

 

72

Bùi Thị Hoài

Long Sơn, Trà Sơn

 

73

Bùi Văn Nhuận

Long Sơn, Trà Sơn

 

74

Trương Tấn Thẩm

Long Sơn, Trà Sơn

 

75

Võ Đăng Tình

Long Sơn, Trà Sơn

 

76

Vũ Bá Trọng

Long Sơn, Trà Sơn

 

77

Đinh Văn Lợi

Long Sơn, Trà Sơn

 

78

Trương Thị Oanh

Long Sơn, Trà Sơn

 

79

Lê Thị Thu Hương

Long Sơn, Trà Sơn

 

80

Nguyễn Thị Nỹ

Long Sơn, Trà Sơn

 

81

Nguyễn Văn Linh

Long Sơn, Trà Sơn

 

82

Nguyễn Xuân Thủy

Long Sơn, Trà Sơn

 

83

Trần Tấn Dư

Long Sơn, Trà Sơn

 

84

Bùi Văn Thơm

Long Sơn, Trà Sơn

 

85

Phan Thanh Sơn

Long Sơn, Trà Sơn

 

86

Trần Đồng

Long Sơn, Trà Sơn

 

87

Trịnh Duy Chinh

Long Sơn, Trà Sơn

 

88

Nguyễn Hồng Sơn

Long Sơn, Trà Sơn

 

89

Đặng Văn Sâm

Long Sơn, Trà Sơn

 

90

Phạm Văn Nguyên

Long Sơn, Trà Sơn

 

91

Phan Văn Tiến

Long Sơn, Trà Sơn

 

92

Nguyễn Hồng Thảo

Long Sơn, Trà Sơn

 

93

Nguyễn Thị Hiền

Long Sơn, Trà Sơn

 

94

Trương Thị Hoa

Long Sơn, Trà Sơn

 

95

Trần Viết Tám

Long Sơn, Trà Sơn

 

96

Hệ Thị Xuân

Long Sơn, Trà Sơn

 

97

Lê Công Thi

Long Sơn, Trà Sơn

 

98

Hồ Văn Tám

Long Sơn, Trà Sơn

 

99

Lê Công Trụy

Long Sơn, Trà Sơn

 

100

Mai Nguyễn Hoàng Lâm

Long Sơn, Trà Sơn

 

                                                                                     
                                                                         TM.ỦY BAN MTTQVN 
                                                                                         CHỦ TỊCH            
                                                                                          
                                                                                                     
 
 
                                                                                    Phan Trọng Bính
 
 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

XÃ TRÀ GIANG

BAN THƯỜNG TRỰC

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

                    Trà Giang, ngày 05 tháng 11năm 2020

 

DANH SÁCH CÁC HỘ NHẬN QUÀ CỨU TRỢ

CỦA LƯƠNG Y: VÕ HOÀNG YẾN

(Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 11/11/2020 tại Trung tâm VHTT&TTTH huyện Bắc Trà My)

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Địa chỉ

Đối tượng

Ghi chú

1

ĐOÀN XUÂN QUỐC

Thôn 1 – Trà Giang

Ảnh hưởng bão

 

2

NGUYỄN ĐÌNH TRÁNG

Thôn 1 – Trà Giang

Ảnh hưởng bão

 

3

ĐOÀN XUAN TRƯỜNG

Thôn 1 – Trà Giang

Ảnh hưởng bão

 

4

HỒ THỊ HÀ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

5

NGUYỄN THỊ THỦY

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

6

HUỲNH VĂN TIẾN

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

7

NGUYỄN VĂN LÊ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

8

NGUYỄN VĂN KHANG

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

9

BÙI VĂN SỜ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

10

HUỲNH THỊ CHUNG

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

11

HỒ XUÂN ĐIỆP

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

12

HỒ XUÂN TIỂU

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

13

NGUYỄN VĂN THÁI

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

14

HỒ VĂN SƠN

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

15

NGUYỄN THỊ NGỌC

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

16

ĐINH VĂN THUYỀN

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

17

NGUYỄN NGỌC HÀ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

18

TRIỆU VĂN BANG

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

19

HỒ NGỌC ĐOÀN

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

20

NGUYỄN HỒNG SƠN

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

21

NGUYỄN THỊ NHỎ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

22

TRIỆU HỒNG HẠNH

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

23

NGUYỄN VĂN BA

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

24

HỒ NGỌC NHỎ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

25

THÁI HỒ VƯƠNG

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

26

HỒ VĂN HÀ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

27

NGUYỄN VĂN ĐA

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

28

NGUYỄN VĂN NGỌC

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

29

HỒ THỊ LAN

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

30

TRIỆU NGỌC ANH

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

31

HUỲNH BẬC

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

32

NGUYỄN LẮM

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

33

VÕ THỊ ĐÀO

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

34

NGUYỄN CHẤT

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

35

NGUYỄN HỒNG NIN

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

36

HUỲNH TẤN ĐÀN

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

37

NGUYỄN THANH PHÚ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

38

LÊ CÔNG KHANG

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

39

NGUYỄN HOA

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

40

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

Thôn 1 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

41

TRẦN THỊ KHA

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

42

TRƯƠNG THỊ NUÔI

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

43

LÊ VĂN TAM

Thôn 2 – Trà Giang

Ảnh hưởng bão

 

44

TRẦN MINH NIÊN

Thôn 2 – Trà Giang

Ảnh hưởng bão

 

45

CHÂU NGỌC SỸ

Thôn 2 – Trà Giang

Khuyết tật

 

46

NGUYỄN NGỌC THỐNG

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

47

NGUYỄN THANH LÂM

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

48

TRỊNH XUÂN HẢI

Thôn 2 – Trà Giang

Khó khăn đột xuất

 

49

VŨ VĂN QUÝ

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

50

VŨ VĂN NĂM

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

51

NGUYỄN VĂN TIẾN

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

52

TRIỆU VĂN VẨY

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

53

TRIỆU THỊ LAN

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

54

BÙI VĂN XÈM

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

55

BÙI VĂN CHÌNH

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

56

LÊ THỊ LIÊN

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

57

NGUYỄN THỊ LẮM

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

58

NGUYỄN HỮU THÀNH

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

59

NGUYỄN TẤN THÀNH

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

60

NGUYỄN THỊ NHỊN

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

61

ĐÀO THỊ THU

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

62

ĐINH VĂN THƯƠNG

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

63

ĐINH VĂN THẮNG

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

64

HOÀNG THỊ NHUNG

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

65

TRỊNH THỊ LỆ

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

66

LÊ CÔNG THÔNG

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

67

BÙI VĂN NÔNG

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

68

HUỲNH THỊ CHINH

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

69

HỎA THỊ HỒ

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

70

BÙI VĂN NĂNG

Thôn 2 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

71

TRẦN THỊ YÊN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

72

LÊ ĐÌNH KHANG

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

73

BÙI VĂN BÌU

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

74

NGUYỄN VĂN THÂN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

75

BÙI VĂN CHIẾN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

76

NGUYỄN THÀ

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

77

TRƯƠNG THỊ KIM

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

78

NGUYỄN THỊ KIM

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

79

LÊ THỊ THẾ

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

80

TRẦN ĐƯỢC

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

81

BÙI THỊ XIỀN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

82

LƯƠNG THỊ LÝ

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

83

NGUYỄN XUÂN LAN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

84

NGUYỄN VĂN BIÊN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

85

NGUYỄN VĂN HÙNG

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

86

TRƯƠNG THỊ XUÂN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

87

BÙI THỊ MƯNG

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

88

NGUYỄN THỊ HỶ

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

89

BÙI THỊ THỊNH

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

90

BÙI VĂN KHUÝCH

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

91

TRƯƠNG THỊ THỔ

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

92

NÔNG VĂN ĐÌNH

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

93

NGUYỄN NGỌC HUẾ

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

94

TRƯƠNG VĂN HỮU

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

95

TRƯƠNG MẬU THÊM

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

96

DƯƠNG LÔ

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

97

ĐẶNG THỊ TÂN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

98

BÙI THỊ HƯƠNG

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

99

NGUYỄN THÀNH YÊN

Thôn 3 – Trà Giang

Hộ nghèo

 

100

TRẦN THỊ DIỆT

Thôn 3 – Trà Giang

Cận nghèo

 

                                                                                   

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    HUYỆN BẮC TRÀ MY                          Độc lập-Tự do-Hạnh phúc     

   BAN THƯỜNG TRỰC                                                                  

                                                                     Bắc  Trà My, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

 

DANH SÁCH CÁC HỘ THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở DO BÃO SỐ 9

NHẬN TÔN VÀ TIỀN MẶT CỦA LƯƠNG Y VÕ HOÀNG YẾN

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

 SỐ TIỀN

KÝ NHẬN

Trà Đốc

 

 

01

Hồ Thị Vân

Thôn 2, Trà Đốc

 

 

02

Bùi Minh Thành

Thôn 3, Trà Đốc

 

 

03

Hồ Văn Sét

Thôn 3, Trà Đốc

 

 

04

Đinh Văn Thành

Thôn 3, Trà Đốc

 

 

05

Hồ Văn Dên

Thôn 3, Trà Đốc

 

 

06

Hồ văn Toán

Thôn 2

 

 

07

Lê   Văn Tài            

Thôn 3

 

 

08

Nguyễn Văn Việt  

Thôn 2

 

 

09

Định Thị Sem       

Thôn 2

 

 

10

Hồ Văn Luân        

Thôn 2

 

 

11

Hồ Văn Ngọc       

Thôn 2

 

 

12

Hồ Thị Lây 

Thôn 2

 

 

13

Hồ Văn Việt

Thôn 2

 

 

14

Đinh Văn Hạnh     

Thôn 2

 

 

15

Hồ Thị Lây 

Thôn 2

 

 

16

Hồ Văn Xanh                 

Thôn 2

 

 

17

Nguyễn Thị Xem  

Thôn 2

 

 

Trà Bui

 

 

18

Nguyễn Đình Tân

Thôn 6, Trà Bui

 

 

19

Hồ Thanh Tin

Thôn 6, Trà Bui

 

 

20

Hồ Văn Đêm

Thôn 6, Trà Bui

 

 

21

Hồ Văn Ngọc

Thôn 6, Trà Bui

 

 

22

Hồ Văn Sẻ

Thôn 6, Trà Bui

 

 

23

Hồ Thị Xuân

Thôn 6, Trà Bui

 

 

24

Nguyễn Thanh Đổi

Thôn 6

 

 

25

Nguyễn Văn Nghị 

Thôn 6

 

 

26

Hồ Văn Nho

Thôn 6

 

 

27

Hồ Văn Vũ

Thôn 6

 

 

28

Nguyễn Thị Noan

Thôn 6

 

 

29

Hồ Thị Đêm

Thôn 6

 

 

30

Đinh Văn Lăng

Thôn 6

 

 

31

Hồ Văn dũng

Thôn 5

 

 

32

Lê Hoàng Dũng

Thôn 5

 

 

33

Hồ Thị Yêu

Thôn 5

 

 

34

Hồ Văn Tuấn

Thôn 3

 

 

35

Nguyễn Ngọc Tim

Thôn 3

 

 

36

Nguyễn Thành Vân

Thôn 3

 

 

37

Hồ Văn Nét

Thôn 3

 

 

38

Đinh Văn Viên

Thôn 3

 

 

39

Nguyễn Văn Thanh

Thôn 3

 

 

40

Hồ Thị Đêm

Thôn 3

 

 

41

Hồ văn Nhanh

Thôn 3

 

 

42

Hồ Thị Liễu

Thôn 3

 

 

43

Hồ Văn Thương

Thôn 3

 

 

Trà Giác

 

 

44

Nguyễn Văn Út

Thôn 3, Trà Giác

 

 

45

Nguyễn Văn Tưởng

Thôn 3, Trà Giác

 

 

46

Nguyễn Văn Biểu

Thôn 3, Trà Giác

 

 

47

Nguyễn Văn Khôi

Thôn 3, Trà Giác

 

 

48

Võ Văn Quang

Thôn 3, Trà Giác

 

 

49

Nguyễn Văn Tý

Thôn 3, Trà Giác

 

 

50

Nguyễn Văn Thùy

Thôn 3, Trà Giác

 

 

51

Nguyễn Văn Sở

Thôn 3, Trà Giác

 

 

52

Nguyễn Thị Tường

Thôn 3, Trà Giác

 

 

53

Nguyễn Văn Nhi

Thôn 3, Trà Giác

 

 

54

Hồ Văn Ty

Thôn 2, Trà Giác

 

 

55

Võ Văn Quân

Thôn 4, Trà Giác

 

 

56

Hồ Thị Dẻ  

Thôn 1

 

 

57

Trần Văn dũng     

Thôn 2

 

 

58

Trần Văn Hằng     

Thôn 2

 

 

59

Trần Thị Kiều

 

 

 

60

Phạm Thi Thế       

Thôn 4

 

 

61

Phạm Thị Nẩy      

Thôn 4

 

 

62

Hồ Văn Cường     

Thôn 4

 

 

63

Nguyễn Duy Cảnh

Thôn 4

 

 

Trà Giang

 

 

64

Hồ Thị Thương

Thôn 1, Trà Giang

 

 

65

Phạm Thị Thanh Tuyền

Thôn 1, Trà Giang

 

 

66

Trần Viết Lưu       

Thôn 1

 

 

67

Lê Hữu Hưng       

Thôn 2

 

 

Trà Sơn

 

 

68

Hồ Văn giới

Thôn Long Sơn

 

 

69

Hồ Văn xích

Thôn Long Sơn

 

 

70

Hồ Văn Nga

Thôn Long Sơn

 

 

71

Đinh Thị Khái

Thôn Long Sơn

 

 

72

Đinh văn Viên tổ 3

Thôn Long Sơn

 

 

73

Đinh Văn Thông (Thiên)

Thôn Long Sơn

 

 

74

Hồ Thị Liên

Thôn Long Sơn

 

 

75

Hồ Thị Thanh

Thôn Long Sơn

 

 

76

Hồ Văn Hùng (Nhiên)

Thôn Long Sơn

 

 

77

Đinh Văn Hô (tổ 3

Thôn Long Sơn

 

 

78

Nguyễn THị Lam

Thôn Long Sơn

 

 

79

Nguyễn Tý

Thôn Long Sơn

 

 

80

Bùi Văn Hà

Thôn Long Sơn

 

 

81

Nguyễn Văn Quân

Thôn Long Sơn

 

 

82

Nguyễn Thanh Trung

Thôn Long Sơn

 

 

Trà Tân

 

 

83

Hồ Văn Trường

Thôn 3

 

 

84

Trần Thị Ánh

Thôn 2

 

 

85

Võ Bàn

Thôn 3

 

 

86

Nguyễn Thị Hoa

Thôn 2

 

 

87

Nguyễn Văn Nhựt

Thôn 2

 

 

88

Trần Văn Đường

Thôn 3

 

 

89

Nguyễn Quan Quận

Thôn 3

 

 

Trà Dương

 

 

90

Phan Văn Đường

Dương Lâm

 

 

91

Huỳnh Thị Đào